Saturday, June 5, 2010

Wujud Pada Falsafah & Sains

Kenyataan bahawa alam(1) ini wujud dahulu sebelum manusia tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun. Ia adalah kenyataan yang telah pun dibuktikan secara saintifik. 

Pun begitu ia tidak membuktikan yang alam ini wujud bebas daripada kesedaran manusia. Ini kerana manusia pada kehidupan dan kesedaran roh adalah sebahagian daripada alam. Inilah kenyataan yang dipegang oleh golongan pendokong fahaman idealisme(2). Mereka juga dikenali sebagai golongan falsafah.

Secara saintifiknya, telah dibuktikan bahawa sesuatu yang dilihat, didengar, dihidu dan disentuh rasa hanyalah melalui isyarat elektrik yang disampaikan oleh deria kepada otak untuk dibuat penafsiran. (lihat tulisan Harun Yahya dalam e-book - Relativiti Masa & Hakikat Takdir)
 
Membuktikan bahawa keadaan melihat, menghidu, mendengar, menyentuh atau rasa itu bersifat maujud (secara zahir nyata) adalah meleset kerana ia hanyalah tafsiran otak semata-mata melalui isyarat elektrik yang telah diproses. Bagaimana jika isyarat itu  tidak dapat diproses atau dihantar ke otak? Bagaimana pula jika otak tersalah mentafsirkannya? Sepertimana keadaan orang yang sedang berhalusinasi, apa yang dilihat, sentuh, hidu, dan rasa hanya berlaku di dalam kesedaran mindanya sahaja. Fizikalnya tidak begitu.

Kita seolah-olah dipaksa untuk menerima dan mempercayai hakikat kewujudan alam sekeliling sebagai kewujudan konkrit mengikut tafsiran otak kita. Dalam masa yang sama, hakikat kewujudan otak juga tidak dapat dibuktikan secara mutlak. Ia hanyalah persepsi bahawa respon serta proses telah berlaku disana (otak). Inilah yang dikatakan bahawa kewujudan alam itu hanyalah berdasarkan kesedaran fikiran manusia semata-mata melalui hujah golongan idealis.

Ini berbeza dengan fahaman materialisme
(3) yang menghujahkan bahawa kewujudan alam ini bebas sepenuhnya daripada kesedaran fikiran manusia semata-mata kerana dapat dibuktikan melalui pancaindera. Dengan erti kata lain alam ini wujud secara konkrit (maujud).

Sebagai contoh tarikan graviti bulan dapat diukur secara tepat pada skala sebenar hanya dengan melakukan penjelajahan ke sana. Mengetahui kelazatan sesuatu makanan adalah dengan cara merasa sendiri makanan itu. Dengan kata lain fahaman materialis meletakkan kajian, ujian, penerokaan dan penjelajahan bagi ukuran sesuatu kebenaran pengetahuan mengenai dunia luar. Secara ringkasnya sains digunakan untuk membuktikan kebenaran wujud sesuatu perkara.

Berbeza dengan golongan idealis. Mereka meletakkan ilham, intuisi (gerak hati) dan wahyu (untuk nabi & rasul) sebagai cara untuk manusia mengetahui akan wujudnya alam. Dengan erti kata lain, setiap yang kita respon pada yang dilihat, disentuh, dihidu, didengar dan dirasa ini adalah berdasarkan ilham dan gerak hati daripada Allah SWT.

Meletakkan diri dikalangan meterialis adalah sesuatu yang salah dan sesat kerana menafikan kekuasaan mutlak Allah sebagai Tuhan yang Maha sempurna sifat dan af'alNya (perbuatan). Manakala meletakkan diri pada fahaman idealis semata-mata juga tidak tepat kerana menyandarkan segala-galanya kepada Allah tanpa usaha dan ikhtiar menyalahi konsep syahadah itu sendiri. Pengakuan bahawa hanya Allah itulah sebenar-benarnya Tuhan perlulah berorientasikan syariat yang dibawa oleh rasulNya Muhammad SAW. 

Fahaman idealis yang melampau juga memungkinkan penolakan secara total akan ilmu sains. Sehingga ada  yang mendakwa sains itu direka oleh Yahudi bagi menjauhkan insan daripada Penciptanya. Kenyataan bahawa alam ini hanya wujud dalam kehidupan dan kesedaran roh itu sendiri dibuktikan melalui kaedah sains. 

Kesimpulannya, mencari hakikat ketuhanan perlu digerakkan oleh kesedaran emosi dan intelektual yang tinggi dan matang. Hakikat kebendaan itu hanyalah bersifat majazi (kiasan, sandaran) bukannya bersifat hakiki (hak, benar) dan kita tinggalkannya hanya sebagai wasilah (ikatan, pertalian) kepada Allah sebelum  kita kembali menemuiNya.

-AbdRahman


(1)Bersinonim dengan dunia, bumi, buana, jagat, mayapada, loka, kosmos, angkasa, langit (DBP)
  -  Dalam ilmu usuluddin alam dinisbahkan sebagai 'selain daripada Allah'.
(2)Sifat (sikap atau perbuatan) melihat atau mencita-citakan sesuatu dalam bentuk yang ideal, sifat (sikap, cita-cita, dsb) menghasratkan yang unggul (sempurna) (DBP) 
(3)Fahaman yang mempercayai bahawa hanya jasad yang wujud di alam ini (DBP)

No comments: